torsdag 15 mars 2012

Day-Age teorin del 5 - Guds vila

Hur lång var egentligen den sjunde dagen I skapelseveckan? Augustinus argumenterade för att den sjunde skapelsedagen var en pågående evig dag. John Lennox skriver följande, om Augustinus syn på den sjunde skapelsedagen, i sin bok "Seven days that divide the world":
Augustinus (Källa: Wikipedia)
” If, for instance, we ask how long God rested from his work of creation, as distinct from his work of upholding the universe, then Augustine’s suggestion, that God sanctified the seventh day by making it an epoch that extends onward into eternity, makes good sense; and this is followed by many commentators.” [1]
Detta argument har sedan förespråkare för Day-Age Teorin tagit fasta på och använt i sin argumentation. För om den sjunde dagen i skapelseveckan var en ”lång dag”, varför skulle det vara så konstigt att tolka de sex föregående dagarna som längre tidsperioder? Hugh Ross och Gleason L. Archer skiljer sig dock från Augustinus att de inte tror att den sjunde skapelsedagen är evig. De tror att det kommer en ”åttonde dag” då Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Men de håller med Augustinus om att vi idag befinner oss i den sjunde skapelsedagen.

Men hur har man kommit fram till att den sjunde skapelsedagen är en lång tidsperiod som har hållt på från skapelsen fram till idag? För det första så noterar man att sjunde dagen saknar frasen ”det blev afton och det blir morgon”. Ifall sjunde dagen inte hade någon ”afton” som markerade ”dagens” slut, så kanske det är så för att den inte har avslutats ännu! För det andra så pekar man på Hebr 4:4-11 där det står att:
”Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk… Det står alltså fast att somliga går in i vilan… Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan...”
Som kommentar till detta bibelpassaget skriver Hugh Ross och Gleason L. Archer följande:
“According to this passage, the seventh day of the creation week carries on through the centuries from Adam and Eve, through Israel’s development as a nation, through the time of Christ’s earthly ministry, through the early days of the apostolic Church, and on into future years. “ [2]
Guds vila har alltså pågått sedan dess att Gud slutförde sitt skapelseverk och detta verkar tyda på att den sjunde skapelsedagen är åtminstone 6000 år lång. Man skulle kunna sammanfatta deras argument på följande sätt:
1. Gud vilade på sjunde dagen 
2. Gud har vilat sedan dess att skapelsen slutfördes fram till idag. 
3. Alltså har den sjunde dagen pågått sedan skapelsen fram till idag.

Vad är vila för dig?  (Källa: Wikipedia)


Är detta ett hållbart resonemang? Jag är osäker på detta. För det första, bara för att Gud har vilat sedan Han slutförde skapelsen innebär detta nödvändigtvis att den sjunde skapelsedagen måste ha pågått sedan dess fram tills idag? Vad är det som utesluter oss från att tolka detta som att Gud vilade en 24-timmarsdag och sedan har fortsatt sin vila fram tills idag? Jag tycker att Andrew Kulikovsky skriver så klockrent om det här:
“Could God not have rested on a real 24-hour day in the past and then continued to rest up until the present? If someone says on Monday that he rested on Saturday and is still resting, it in no way implies that Saturday lasted until Monday.”  
För detta andra så beskrivs alltid Guds sjunde-dagsvila i dåtid. Titta extra noggrant på orden som jag har strukit under i citatet nedan från 1 Mos 2:1-3: 
"På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort."
Ifall den sjunde skapelsedagen pågår fortfarande idag så borde det stå att Gud vilar på sjunde dagen istället för att Gud vilade på sjunde dagen. Men det gör det inte! Därför blir det knepigt att påstå att den sjunde "dagen" pågår än idag! [3] 

Det verkar svårt att komma runt denna invändning. Personligen kan jag bara komma på två sätta att komma runt den. Antingen måste man påstå att vår svenska översättning är felaktig. Men det har jag inte hört någon säga. Eller så får man påstå att skapelseberättelsen är som Uppenbarelseboken. I Uppenbarelseboken beskrivs saker som har hänt och som ska hända i dåtid i form av en syn. Men finns det något i 1 Mos 1:1-2:3 som verkar tyda på detta? Spontant så verkar det vara en väldigt spekulativ och krystad lösning. 

Slutsatsen som jag har dragit från det här är att den sjunde dagen i skapelseveckan inte pågår än idag! Detta betyder inte nödvändigtvis att den inte kan ha varit längre än 24-timmar. Men det går inte att använda hebr 4 som ett argument för att skapelsedagarna kan ha varit långa tidsperioder. 


[1] John Lennox, "Seven days that divides the world", 2011 s. 50
[2]  Editor: David G. Hagopian, "THe Genesis Debate: Three Views on the Days of Creation", 2001, s. 145
[3]  Andrew S. Kulikovsky, "Is the seventh day eternal", URL: http://creation.com/is-the-seventh-day-an-eternal-day

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Emanuel, nu tänkte jag faktiskt skriva något här. Det är för övrigt kul att du ger en ordentlig överblick av Genesis 1!

Här tycker jag du missar en viktig poäng, nämligen att den sjunde dagen inte avslutas med "det blev kväll och det blev morgon" som de andra dagarna, det pekar på att den sjunde dagen inte är avslutad ännu.

Sedan säger du att Gud vilade, inte vilar och att den sjunde dagen därför måste vara i dåtid, alltså avslutad. Här tror jag att du ska förstå det som att Gud slutade att skapade "ceased from his work" på engelska ger en hint om detta, se:

http://www.godandscience.org/apologetics/rest.html

eller prova med att jämföra olika översättingar på

http://www.biblegateway.com/


Om nu ordet shabath snarare betyder att Gud upphörde med att skapa, avstod från arbetet, snarare än att "aktivt" vila så är det inte konstigt att författaren skriver i dåtid. Om du säger att du slutade, inte slutar, så kan det ju vara på samma dag eller på den dagen som du avstod från någonting.

Du skulle ju då säga utifrån detta att Gud på den sjunde dagen slutade att skapa även om den "dagen" pågår än idag, eftersom det inte var en pågående handling att sluta skapa, utan en engångshandling.

Hänger du med i mitt virriga resonemang?
PS.
Skickar snart en kopia på mitt projektarbete inom en vecka till dig, om du är med på det?! Är inne i slutfasen nu då jag ska skicka in mitt utkast i nästa vecka :)

Emanuel Hai sa...

Intressant resonemang om "ceased from his work". Får nog ta och tänka till lite om det.

Jag kollar gärna på ditt projektarbete även om jag inte är expert på ämnet "Kristen tro och Naturvetenskap". Men jag har hemtenta som ska vara färdig om en vecka så det blir nog att jag kollar på den efter Apologia-konferensen i sådana fall.

Emanuel Hai sa...

Du skriver att Guds vila inte ska ses som en aktiv handling utan snarare som ett upphörande av sin skapelsehandling. Ifall jag slutade arbeta på söndagen så behöver jag inte säga att jag upphör med mitt arbete utan att jag har upphört.

Samtidigt är det lite konstigt att säga att man slutar med något på "den sjunde dagen" ifall man fortfarande befinner sig på den sjunde dagen. Jag säger ju inte att jag upphörde att arbeta på söndagen ifall det fortfarande är söndag idag. Då säger jag att jag upphörde arbeta idag vanligtvis.