tisdag 15 juni 2010

Ormen

Nu tänkte jag skriva lite om teologi. Närmare bestämt om Genesis. Var det bokstavligt talat en orm som lurade Eva att äta av den förbjudna frukten?

(1) "Johannes Uppenbarelse" brukar kristna tolka symboliskt. I sin gudomliga syn får Johannes se "Den Gamle Ormen" vilket i detta fallet är en symbol för Djävulen. Om Ormen är en symbol för Djävulen i Johannes Uppenbarelse så är Ormen förmodligen också en symbol för Djävulen i Genesis. I sådana fall kanske man inte bör tolka Genesis som att det bokstavligt talat kom en orm och började tala med Eva utan att detta symboliserar hur Djävulen förförde människan in i synd.

"Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom" ( Joh Upp 12:9)

(2) Efter Syndafallet säger Gud följande till Ormen (Satan):

"...Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan
och mellan din avkomma och hennes avkomma.
Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen."

Detta passage brukar kristna se som den första Messiasprofetian. Jesus Kristus är "Kvinnans avkomma" och han ska krossa Ormens huvud. Men vi kan inte läsa någonstans i Evangelierna att Jesus bokstavligt talat stampar på någon orm. Förklaringen är att Ormen ska förstås som en symbol för Satan. Kristna ser Jesus död och uppståndelse som den slutgiltiga segern mot Djävulen. När Jesus dör på korset så "krossar han Ormens huvud".

Utifrån dessa två argument kan det vara rimligt att tolka berättelsen om Ormen i Genesis bildligt. Men jag är öppen för andra synpunkter och argument. Det är ju inte omöjligt att Ormen både är en symbol för Djävulen och att Djävulen antog skepnad som en orm. Hur blev ormen en symbol för Djävulen annars? En bokstavlig tolkning av Genesis skulle däremot kunna ge en god förklaring till hur ormen blev en symbol för Djävulen!

Inga kommentarer: