söndag 11 mars 2012

Day-Age Teorin del 3 – Adam namnger djuren

I 1 Mos 2:20 så kan vi läsa att Adam namngav alla "markens djur" och "himmelens fåglar" innan Eva skapades (1 Mos 2:22). Eftersom det står att Gud skapade både man och kvinna på sjätte skapelsedagen så implicerar detta att Adam måste ha namngett alla dessa djur på sjätte dagen innan Eva skapades. Frågan är bara hur kunde Adam hinna med detta? Hugh Ross och Gleason L. Archer argumenterar för att detta pekar mot att "skapelsedagarna" ska förstås som längre tidsperioder för annars verkar vi få en motsägelse mellan kap 1 & 2. [1]

Andrew Kulikovsky däremot förklarar att 98% av alla djurarter som finns är ryggradslösa. Detta innebär att av 2.000.000 djurarter så finns det endast 40.000 arter som är ryggradsdjur. Av dessa 40.000 ryggradsdjur så är 25.000 arter djur som lever i vattnet. Dessutom är 4.000 av dessa arter amfibier och de räknas inte heller som "markens djur" eller "fåglar i himlen". Då finns det alltså "bara" 11.000 arter kvar.

Andrew Kulikovsky förklarar sedan vidare att våra moderna artbegrepp förmodligen inte användes av Mose. Mose indelar djuren efter deras "slag". Inom dessa "slag" så kan det förmodligen ingå flera arter. Andrew Kulikovsky kallar dessa "djur-slag" för "Proto-arter". T.ex så är isbjörn och brunbjörn olika arter utifrån vårt moderna art-begrepp, men Mose skulle förmodligen inkludera dem inom samma "proto-art".  Adam kanske inte gav namn till alla olika björnarter utan nöjde sig med att namnge ”proto-arten. Andrew Kulikovsky föreslår att det fanns ca 2500 proto-arter. Ifall Adam skulle namnge en "proto-art" vart femte sekund så skulle detta ta ungefär 3 h och 45 min ifall han tog en 5-minuters paus varje timme. [2]


Har därmed Andrew Kulikovsky lyckats lösa problemet?  Jag är inte helt säker på det. Jag tycker att det finns saker i hans resonemang som inte är så självklara som han själv påstår.

För det första är det självklart att utesluta amfibier från kategorin "markens djur"? Amfibiedjur lever ju trots allt både på land och i vattnet. För det andra går det verkligen att exkludera alla ryggradslösa djur från kategorin "markens djur". Många leddjur, som spindlar och andra insekter, lever ju inte i vattnet även om flera av dem lever i lite mer fuktiga miljöer. Är det säkert att dessa inte skulle kunna ingå i gruppen "markens djur"? Cirka 80% av jordens arter är leddjur och även om endast en minoritet av dessa skulle räknas som ”markens djur” så finns det en risk att denna faktor skulle kunna sabba hela Kulikovsky’s ekvation.

Hann Adam namnge alla djur på en dag? Vad tror du? (Källa Wikipedia)


Jag är osäker på exakt vilka djurgrupper som Bibeln syftar på när det står ”markens djur” och ”Himmelens fåglar”. Beroende på hur du svarar på följande frågor så påverkar detta sannolikheten för att Adam skulle ha hunnit namnge djuren på en dag.
1. Vilka djurgrupper ingår inom kategorierna "Markens djur" och "Himmelens fåglar"?  
2. Hur många arter ingick i en "proto-art"?
Jag vet inte om det går att använda detta som ett absolut motbevis mot en ungjordskreationistisk tolkning. Detta verkar ju faktiskt vara en öppen fråga. Men pusselbitarna faller åtminstone bättre på plats utifrån (t.ex) Day-Age Teorin i detta fall. Det kan finnas en risk att en 24-timmars tolkning blir krystad här. Men detta är naturligtvis inte den enda faktorn som avgör vilken tolkning som är mest sannolik. Vad tycker du som läsare om detta argument? Håller det eller håller det inte? Någon som är mer kunnig om biologi än mig får gärna dela med sig av sin åsikt. Ha det bra så länge!


[1] Editor: David G. Hagopian, "The Genesis Debate: three views on the days of creation", s. 143-144
[2] Andrew Kulikovsky, "How Could Adam Have Named All the Animals in a Single Day?", 2005, URL: http://www.answersingenesis.org/articles/cm/v27/n3/day

3 kommentarer:

Anonym sa...

Har ju inte varit så aktiv här, ska sägas att jag ska försöka gå igenom del 2 och 4 mera noggrant till helgen(hoppas jag), men så länge så nöjer jag med att kommentera del 3. Jag håller nog med dig här. Det här bör endast ses som en indicie som talar för day-age, mer eller mindra starkt, inte som ett bindande argument. Skulle det visa sig att det mesta visar att genesis 1 endast kan tolkas som en kalendervecka så är inte det här avgörande, Adams namngivande av djuren.

Värt att ta med i den här kategorin är när Gud skapar växterna. Det talar också för att dagarna var perioder, eftersom träd och växter tar tid på sig att växa. Det här är inte heller ett bindande argument i mina ögon, Gud kan mirakulöst ha gripit in och påskyndat växandet, men man kan fråga sig varför det då inte står att han skapade allt fix och färdigt som med Adam, direkt från "jorden".

Emanuel Hai sa...

Växt-argumentet funderade jag på att ta med men jag kände att jag fick begränsa mig lite. Men det skulle också kunna funka som indicium för Day-Age Teorin!

Ser fram emot dina kommentarer till helgen :)

Anonym sa...

Hmm, funderar på om inte växtargumentet faktiskt är lite starkare. Det står ju faktiskt

"Gud sade: "Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden." Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen."

Det är faktiskt rätt tydligt att jorden ska frambringa växter och träd, inte att Gud direkt skapar träd och växter rakt upp och ner som det står att Gud exempelvis gör med de vilda djuren etc, utan han låter dem ju faktiskt spira ur jorden och det tar ju mer än en dag utan snarare månader och år så jag tycker nog att det ändå är ett rätt starkt argument som kan stå på egna ben!