lördag 3 mars 2012

Introduktion tolkningar av Skapelseberättelsen

De två senaste blogginläggen som jag har skrivit här på bloggen har på ett eller annat sätt handlat om Skapelseberättelsen. Jag tror nog att det är få kapitel i Bibeln som är så omtvistade som 1 Mos 1-3. Inte nog med att de är omdiskuterade, det finns så sjukt många olika tolkningar av Skapelseberättelsen. En faktor som onekligen spelar en stor roll i debatten är att inom mainstream modern vetenskap så säger man att universum är ca 13 miljarder gammalt och att jorden är ca 4,5 miljarder år gammal. Ifall man tolkar 1 Mos 1:1-2:3 som att Gud skapade världen på sex stycken vanliga 24-timmarsdygn så kan man nog max stretcha jorden, och även universums ålder, till ca 100 000 år. Detta förutsatt att det är möjligt att det finns glapp i släkttavlorna i 1 Mos 5 &11. Annars hamnar man kanske på 10 000 år. Men det går definitivt inte att pressa in flera miljarder år! Detta har lett till att kristna som håller sig till en "bokstavlig tolkning" ifrågasatt tolkningar av vetenskapliga observationer som används som stöd för en gammal jord och ett gammalt universum. Andra kristna däremot accepterar att jorden är väldigt gammal och förkastar den ungjordskreationistiska tolkningen av Skapelseberättelsen. Det finns väldigt många olika "gammeljords-tolkningar". Jag har inte möjlighet och ork att skriva om och analysera alla olika tolkningar som finns där ute. Jag tänkte fokusera på fyra stycken tolkningar och eventuellt skriva lite om den "bokstavliga tolkningen" på slutet.


1. Day-Age interpretation
2. Analogical Day View
3. Timothy Keller's View
4. Framework Interpretation
5. Calendar Day interpretation


 Min abition är att jag ska ha skrivit färdigt om alla dessa tolkningar innan mars är slut. Jag startar med Day-Age tolkningen nästa vecka! Värt att nämna är att jag inte kommer att gå in på naturvetenskapliga argument för diverse position utan kommer fokusera på de exegetiska argumenten för dessa olika synsätt. Jag hoppas att du som kommer att följa min lilla bloggserie kommer att uppskatta den oavsett hur du ser på frågan idag.  Nu måste jag gå och lägga mig. Klockan är mycket och jag ska upp och jobba imorgon. God natt!
Inga kommentarer: