söndag 30 december 2012

Avslut för Emanuel Hai blogg

Nu när jag sitter och skriver detta inlägg är det dagen före nyårsafton. Nyår får oss att stanna upp, tänka efter vad det är som har hänt och se framåt. I vårt samhälle så stressar vi ofta runt, försöker spränga in så mycket som möjligt i almanackan  Men ibland behöver man bara stanna upp och fråga sig själv vad man håller på med. Vart är jag på väg med mitt liv? Men också stanna upp och börja drömma om något större.

En sak jag har tänkt på det senaste året är vikten av att ha en god karaktär för att kunna komma fram till sanningen. Förnuftet är ett Gudagivet instrument som vi kan och bör använda oss av för att kunna avgöra vad som är sant. Men ifall vårt hjärta är korrupt och vi inte vill se sanningen så finns det en risk att vi missar sanningen ändå. Min gamle lärare Mats Selander sa att ifall hjärtat vill bli bedraget så ställer hjärnan upp. Det finns en stor risk att man förkastar sanningar för att man inte gillar dem. Då kommer vi använda vårt förnuft för att bortförklara sanningen istället för att förklara den.

Därför är det viktigt att odla dygder såsom ödmjukhet och intellektuell hederlighet i sitt liv. Som kristen behöver jag be Gud att Han ska förvandla mitt hjärta så att jag blir en sann sanningssökare! Vi behöver be Gud hjälpa oss att inte blunda för sanningen utan använda vårt förnuft på rätt sätt och följa sanningen. Jag ber dig lura inte dig själv utan be Gud om hjälp på detta området! Ett skarpt förnuft hjälper inte ifall ditt hjärta inte har rätt attityd!

För att knyta an till inledningen så har jag stannat upp och tänkt. Jag har bestämt mig för att sluta skriva på Emanuel Hai blogg. Det finns olika anledningar. Dels så har jag inte samma inspiration som tidigare och dels så känner jag att det finns andra saker jag vill prioritera just nu. Jag säger inte att detta är sista gången jag bloggar men det är dock sista gången på den här bloggen. Jag är tacksam för det som har varit! Men nu ser jag framåt! Jag hoppas att du som har hittat hit till bloggen har uppskattat den. Framför allt hoppas jag att den har fått dig att tänka till och fått upp ögonen för nya perspektiv på tillvaron. Jag avslutar med några ord från Paulus...

 "Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla."  
Inga kommentarer: