tisdag 2 november 2010

Planka.nu

”Planka.nu” uppmanar resenärer att planka, dvs att tjuvåka, när man åker kollektivt! De hävdar att de står på de fattigas sida emot ”kapitalisterna”. Deras mål är att Sverige ska införa avgiftsfri kollektivtrafik som är skattefinansierad. Paradoxalt nog så missgynnas de flesta låginkomsttagare av deras metoder.

När fler tjuvåker minskar Västtrafiks intäkter. För att kompensera förlorade intäkter så kommer Västtrafik bli tvungen att höja avgiften! Detta kommer naturligtvis inte påverka er som plankar, ni betalar ju ändå inte för er! Men vi som betalar för oss kommer få betala högre avgift för att du som plankar skall slippa betala! Höjda avgifter slår inte hårdast mot höginkomsttagare! Det är framför allt låginkomsttagare i form av studenter, pensionärer m.f som inte plankar som kommer drabbas hårdast! Ifall du har tajt marginal i din privatekonomi så svider det mer för dig när avgifterna höjs än för dem som har tjockare plånbok. När jag säger att de flesta låginkomsttagarna missgynnas så utgår jag ifrån att majoriteten av dem är hederliga människor som betalar för sig!

Därför tar jag avstånd från de metoder som ”Planka.nu” förespråkar! Tanken om skattefinansierad kollektivtrafik är värd att diskutera även om jag inte är säker på om det är den bästa lösningen…

Inga kommentarer: