tisdag 24 januari 2012

Civil olydnad biblisk?"De sitter inspärrade i Migrationsverkets förvar. De kan inte försvara sig själva, men vi kan ställa oss i vägen för deras försvar" 
- Thomas Lundström


 Ikväll ska Migrationsverket utvisa omkring tjugo irakiska flyktingar ifall de får igenom sin vilja. flyktingarna har förvarats i Märsta, norr om Stockholm inför kvällens utvisning. Men organisationen "Aktion mot Deportation" ska göra en blockad. Denna blockad kommer att bestå av 50-100 aktivister som kommer spärra av vägen till flyghållplatsen för att stoppa deportationen. "Aktion mot Deportation" är en religiöst och politiskt obunden förening men det finns flera kristna som deltar i deras aktioner. Thomas Lundström, som är EFK-anställd och general för den kristna ungdomsfestivalen Frizon, har deltagit i tidigare aktioner och han kommer även att delta ikväll. Men han är inte den enda kända kristna profilen som kommer att delta. Stefan Swärld är pastor i Elimkyrkan i Stockholm och har nyligen skrev boken "Efter detta". Han kommer att delta också ikväll."...jag är beredd på att kanske hamna i häktet"
- Stefan SvärdAnledningen till att Aktion mot Deportation utför sina aktioner är för att de menar att vi sänder flyktingar tillbaks till länder där de riskerar att fara illa ut. I värsta fall t.o.m dö! Men detta väcker självklart frågor! Även ifall det inte är fel på deras motiv är frågan hurvida metoden är okej. Speciellt från ett kristet perspektiv. Hur ska jag som kristen förhålla mig till Överheten?

Utgångspunkten utifrån ett bibliskt perspektiv verkar vara att vi ska underordna oss överheten och lyda den.

"Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva." - Paulus från Tarsus
"Ge då kejsaren vad som tillhör kejsaren, och Gud vad som tillhör Gud." - Jesus från Nasaret

Samtidigt verkar det som att det finns undantagsfall där det är motiverat att bryta mot lagen ifall det finns ett moraliskt godtagbart skäl att göra detta!

"Man måste lyda Gud mer än människor." - Petrus, Jesus lärjunge


Citatet ovan kommer från apostlagärningarna kapitel 5: där de judiska ledarna ville förbjuda Petrus och de andra kristna lärjungarna att predika om Jesus uppståndelse. Men de vägrade vika ner sig och valde att göra "civil olydnad" genom att fortsätta predika trots förbudet! Ifall Överheten förbjuder mig som individ att vara kristen eller förbjuder mig att evangelisera så verkar detta vara ett godtagbart skäl till civil olydnad! Detta skulle jag säga är undantagsfall nummer 1. Men jag anser att det finns ett till undantagsfall...


"Kungen i Egypten talade med dem som förlöste de hebreiska kvinnorna, en av dem hette Sifra och den andra Pua, och han sade: "Se efter vad de hebreiska kvinnorna föder, när ni förlöser dem: Om det är en son så döda honom, om det är en dotter så låt henne leva." Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiska konungen hade befallt dem utan lät barnen leva. Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sade till dem: "Varför har ni gjort på detta sätt och låtit barnen leva?" Barnmorskorna svarade farao: "Hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är livskraftiga, och innan barnmorskan kommer till dem har de fött." Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna, och folket förökades och blev mycket talrikt. Eftersom barnmorskorna fruktade Gud, välsignade han deras hus. " (2 Mos 1: 15-21)
I citatet ovan så trotsar egyptiska barnmorskor att döda hebreiska pojkar trots att de hade fått befallning från Farao. Det står att "de fruktade Gud" och att Gud välsignade dem för det som de hade gjort! Ifall Överheten stiftar lagar som går ut på att döda oskyldiga människor så verkar detta också vara ett godtagbart argument för att göra "civil olydnad"!

Här i slutordet så vill jag också säga att bevisbördan ligger på den som anser att man bör bryta mot en lag att ange skäl till varför man bör göra det! Om det inte handlar om att bryta mot förbud att vara kristen och evangelisera eller om det handlar om att rädda en oskyldig persons liv så menar jag att det inte är ett giltigt skäl. Att planka för att man tycker att Västtrafik eller SL har för höga avgifter är inte okej! Sedan vill jag tillägga att den här typen av civil olydnad inte bör vara våldsam! Utifrån Rom 13 så förstår jag det som att det är Överheten som har "våldsmonopol" och ska "bära på svärdet" och hämnas, inte jag som individ!

Är den typen av civil olydnad som "Aktion mot Deportation" okej utifrån ett bibliskt perspektiv? Det kanske inte är helt självklart men jag lutar mig ändå mot att tycka det! Ifall det verkligen är flyktingar som riskerar att fara illa ut, t.o.m så illa att de kan mista sitt liv, ja då är det med största sannolikhet ett godtagbart skäl!  Men vad tycker du som läsare? Jag vet att detta är en het fråga och att många, inklusive mig själv, har träffat människor som är flyktingar som lever i skräck för den här verkligheten! Jag har självklart inte täckt in allt som man kan säga om denna frågan i detta blogginlägg så det är helt okej att flika in med något i komentaren! Här nedanför kommer några läsvärda länkar om ämnet!


Länkar...
1) "Blockad mot Migrationsverket", URL http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/01/23/Vart-kristna-engagemang-maste-ta-sig-uttryck/


2) "Dags att gömma irakiska flyktingar", URL: http://helapingsten.wordpress.com/2010/11/09/dags-att-gomma-irakiska-flyktingar/#more-1804


3) "Duell: Civill Olydnad", URL: http://ikon1931.se/artiklar/duellen-civil-olydnad


4) "Stefan Swärd med i blockad mot utvisning av irakier", URL: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=294855

1 kommentar:

Emanuel Hai sa...

Stefan Swärd skriver om aktionen på sin blogg...

http://www.stefansward.se/2012/01/25/varfor-blockad/