torsdag 12 januari 2012

Går det att beskriva Gud med språket?

Går det verkligen att beskriva Gud med språket?* Denna frågan hann jag inte ta upp i mitt föregående blogginlägg så jag skriver om det ikväll istället! Så här skrev Pataphysics of Simulacra i sin blogg:

"sedan wittgenstein borde vi har förstått att det mänskliga språket är begränsat, att vi kan bara uttycka så långt som språket tillåter (och det är inte så långt som vi tror). men vi kristna envisas uttrycker vem Gud är med språkliga uttryck vilket måste gränsa till avguderi."  (Sista stycket i tredje kommentaren till "Annorlunda definition av sanningen")
 "Men när man påstår att en viss språklig beskrivning skulle va på samma nivå som Gud själv så jämställer man Gud och språk. Det går inte jämställa Gud med något." (femte stycket i femte kommentaren till "Annorlunda definition av sanningen" )

Om jag förstår de ovanstående citaten rätt så är Gud "språkligt obeskrivbar". Men blir inte detta i sig en form av språklig beskrivning av Gud genom att tillskriva Gud egenskapen "språkligt obeskrivbar"? Sedan tänker jag så här att ifall det hade varit "avguderi" att beskriva Gud med språkliga uttryck så hade Gud själv inte använt sig av språket för beskriva sig själv!  Men nu har Gud gjort det!

Samtidigt så måste jag ändå delvis hålla med Pataphysics of Simulacra. Vi kan inte med våra förnuft fullt ut förstå hurdan Gud är. Det ligger i sakens natur att ändliga varelser inte fullständigt kan förstå en oändlig Gud! Våra ord verkar inte räcka till för att beskriva, och fullt ut ringa kunna ringa in, hurdan Gud är. Språket är ändå begränsat! Vårt språk kanske har förmåga att beskriva verkligheten med hur som helst så kan vi inte förstå hela verkligheten! Kan vi verkligen beskriva Gud med språket? Går det att veta något om Gud trots språkets begränsning? Hur skall vi lösa det här? Här tror jag att den katolske teologen och filosofen Thomas av Aquino från 1200-talet har sagt en del vettiga saker som kan hjälpa oss när vi ska besvara denna frågan. 

"Analogi, menade Thomas, uppträder när betydelsen i ett ord förändras till en del men inte fullständigt, i olika sammanhang. Analogi är nödvändigt vid utsagor om Gud, för några aspekter av den gudomliga naturen är dold (Deus absconditus) och andra uppenbarade (Deus revelatus) för människans slutna medvetande. Enligt Thomas synsätt, kan människan ha kunskap om Gud genom hans skapelse (allmän uppenbarelse), men bara på ett analogt vis. Människan kan tala om Guds godhet enbart genom att förstå att denna liknar, men inte är identisk med, människans godhet." (Wikipedia)

 Ifall vi beskriver Gud, med hjälp av språket* på ett analogt sätt så tror jag att vi gör rättvisa både åt:
1. Mänskliga språkets begränsning.
2. att Gud beskriver sig själv med hjälp av mänskliga språket i Uppenbarelsen (Bibeln)¤.

Min slutsats är att vi kan använda språkliga begrepp för att beskriva och säga något om hurdan Gud är. Samtidigt måste vi vara ödmjuka för att det finns många dimensioner hos Gud som är utanför vårt vetande!


*beskriva Gud muntligt och skriftligt språk.


¤Om man ska vara pettig så har inte Gud enbart uppenbarat (dvs visat) vem och hurdan Han är enbart i Bibeln. Gud har också uppenbarat sig I Skapelsen m.m

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag skäms ganska mycket av att använda så hårda ord som ”avguderi” gentemot vänner jag känner. Jag ber om ursäkt om jag orsakat obehag hos någon.

”Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” (Matt 7:2)

”Mjukt svar stillar vrede,
hårda ord väcker harm.” (Ords 15:1)

Thomas av Aquino avspeglar min ståndpunkt. Språkliga Gudsattributer, inkl de som Gud själv använder eller Jesus använder, tar jag självklart inte som bokstavliga beskrivningar men som just analogier. Det jag menade med ”… envisas uttrycker vem Gud är med språkliga uttryck …” är att man utesluter analogi och antar i stället en absolut beskrivning av Gud. Jag var otydligt där, jag ber om ursäkt.

Men var gränsen går mellan analogi och bokstavlig tolkning vill jag nog inte sätta mig till doms över. Kanske visare att säga så här: Låt aldrig de språkliga beskrivningar på Gud begränsa din bild av och gemenskap med Gud. Gud vill alltid förvåna dig! Använd språket som fönster utåt, inte som dörrar som stänger in dig.

Så vi har mer eller mindre konsensus! :-O … Usch, vad tråkigt!! ;-)