måndag 30 januari 2012

Tror alla katoliker samma sak?

De senaste veckorna så har jag gjort en egen research om Skapelseberättelsen och olika argument för och emot olika tolkningar av den. Jag ville läsa lite grand om hur de tidiga kyrkofäderna tolkade skapelseberättelsen så jag googlade på "Church Fathers" och "Genesis". Då hittade jag en artikel från "Catholic Answers" som hette "Creation and Genesis". Jag tyckte att artikeln var bra! Den gav en relativt bra översikt över hur olika kyrkofäder har tolkat skapelseberättelsen. Men jag lade märke till en sak som jag tyckte var lite konstigt:

"Catholics are at liberty to believe that creation took a few days or a much longer period, according to how they see the evidence, and subject to any future judgement of the Church (Pius XII's 1950 encyclical Humani Generis 36-37). "
När jag har talat med katoliker så har jag många gånger fått höra att det är så hemskt att protestanter inte kan komma överrens om hur man ska tolka bibeltexterna. "Ni protestanter och alla era privata tolkningar". Men katoliker däremot, de är alltid överens om hur man ska tolka Bibeln för de har ju påven som förklarar hur man ska tolka Bibeln. Men när det kommer till Bibelns första kapitel så tillåts plötsligt katoliker att vara oense om tolkning. Hur pass bra rimmar detta med tanken att alla katoliker tror exakt likadant och tolkar Bibeln precis lika? Luktar motsägelse tycker jag...

Jag kommer inom sinom tid att skriva blogginlägg som ska ta upp ämnena skapelseberättelsen och katolicism. Sedan kanske jag skriver om en del annat om jag blir inspirerad. Jaja den som lever får se! Ha det bra så länge!12 kommentarer:

Anonym sa...

Såg att du i din research om skapelseberättelsen valde mellan day age och young earth, men har du tagit med the framework hypothesis(vet inte riktigt hur man ska översätta det till svenska)i beräkningen, som är en syn på skapelseberättelsen som en mera symbolisk beskrivning av hur Gud gick till väga. Sedan så finns ju också olika varianter på alla dessa synsätt, intressant är det i alla fall! :)

Emanuel Hai sa...

Jag kommer åtminstone ta med
1) Bokstavliga tolkningen
2) Day-Age tolkningen
3) Analogical day- tolkningen
4) Framework-teorin
5) Timothy Keller's tolkning

Det är klart att det finns fler tolkningar men dessa är nog de jag kommer fokusera på.

Jag var tidigare ganska så attraherad av Framework-teorin men efter att ha läst kritik av den så tyckte jag inte att den var så bra längre... Jag kommer skriva om den och kritik av den någon gång framöver!

Anonym sa...

Okej, förstod det först som att det bara var två tolkningar som du resonerade kring, men då är jag med! Kan nog till viss del hålla med dig av din kritik mot framework-teorin, tror också att den har sina brister även om jag är lite kluven hur jag ska förhålla mig till den.

Tim Kellers syn vet jag faktiskt ingenting om, är det någon forma av en mer symbolisk tolkning av texten, det ligger åtminstone i linje med vad jag tidigare har hört från honom men skulle det vara något helt ny variant? Får väl helt enkelt vänta på ditt resultat av undersökningen.

Tänkte bra tipsa om en bok som tar upp de tre största tolkningarna,

http://www.amazon.com/Genesis-Debate-Three-Views-Creation/dp/0970224508/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1328012630&sr=8-1

En bok som jag inte har läst själv, men planerar att göra, tror det skulle kunna vara en bra tillgång, men det finns ju mycket annat att läsa också.

Joseph Rizk sa...

Hej Emanuel!

Att alla katoliker tror på samma sak handlar ju om tros frågor.

Som Katolik accepterar du en Tro som är Kyrkans hela Tro. Du säger ja till någonting. Som protestant handlar det om att du själv skall skapa tron utifrån din egen förmåga att förstå skriften, detta leder uppenbarligen till en mängd tros skillnader bland protistantiska bröder. Man blir helt enkelt sin egen "Påve", hur sann kan den tron va? Över 40 000 olika protistantiska samfund finns i USA, vilket går rakt emot Jesus bön om enhet. Denna splittring i kristi kropp måste stoppas!! Och det är den protestantiska heresin som i sin natur skapar splittring. Världen skall komma till tro när Kristi Kropp är ett, och detta sker endast om vi följer vår herde (John 21:51-17). Petrus ämbete är enhetens enda möjlighet och garantin för den Apostoliska Tron, så varför vågar folk inte ta steget?

Läs kyrkohistoria, speciellt kyrkofäderna (Ignatius av antiochias brev är en bra början och lätt att få tag på, Artos: "De apostoliska fäderna".) och förstå Kyrkans natur!! Det är inte av ingen anledning att skriften säger att Kyrkan är sanningens pelare.

Katolska Kyrkan är mycket tydlig med att hur man skall tolka skapelsebertättelsen.
Men i frågan om hur Gud skapade världen, som du nämner ovan är något som tillhör naturvetenskapen, pricis som frågan om hur den mänskliga kroppen fungerar eller vilken annan naturvetenskaplig fråga som hälst. Katoliker har samma Tro i tros frågor.

Allt gott mina bröder!

Anonym sa...

Hej Joseph!

Det du säger är uppenbarligen att Påven är felfri, men var hittar du det någonstans i Bibeln. Saken är ju den att människan aldrig kan uppnå en helt sann tolkning av Bibeln. Vad protestanter/evangelikaler gör är att man söker förstå vad Gud vill säga oss genom sitt ord och det innebär att vi i vissa frågor skiljer oss åt, eftersom vi är fallna. Den Helige Ande är ju Jesus ställföreträdare här på jorden och hjälper oss, men för den skulle kan vi människor fortfarande göra fel. Det ska dock påpekas att dessa tvister inte rör den kristna trons grundanspråk utan oftast frågor av detaljkaraktär.

Du frågar dig hur sann en sådan tro kan vara? Aldrig helt sann naturligtvis, men tillräckligt sann, att man har olika åsikt i vissa frågor betyder nödvändigtvis inte att man inte är frälst.

Bara för att det finns många olika samfund betyder inte att man exkluderar varandra, i Guds rike är alla sanna kristna ett, oavsett vilket samfund man tillhör. I kroppen finns ju som bekant många lemmar. Många av de olika samfunden är resultatet av att man betonat olika delar av den kristna tron, inte alltid pga lärotvister.

Jesus bön handlar givetvis om enhet mellan sanna lärjungar, men kan enhet byggas mellan ljus och mörker, natt och dag? Vilka som är Jesus sanna lärjungar är förstås en bra fråga, men om man anser att en kyrkan inte längre följer Gud, kan man då tala om att bygga enhet?


Allt gott!

Emanuel Hai sa...

Linus, Tim Keller ser 1 Mos 1 som en sång, typ en mer poetisk beskrivning med teologiska reflektioner om skapelsen. Något i den stilen... BTW hur kan du hålla med mig om min kritik av framwork-teorin om jag inte har skrivit varför jag kritiserar den, kan du läsa mina tankar ;-)Joseph, du skriver "Att alla katoliker tror på samma sak handlar ju om tros frågor." Ifall frågan om hur man ska tolka skapelseberättelsen inte är en trosfråga vad är det då för fråga? Du kanske säger att det är en vetenskaplig fråga. Det skulle jag hålla med om men det är ju inte BARA en vetenskaplig fråga! Det är ju en rent exegetisk fråga också! Frågor relaterade till tolkning av Bibeln är väl visst en trosfråga?!

Kyrkofäderna var inte överens om hur man skulle tolka Skapelseberättelsen. T.ex Lactantius förespråkade en bokstavlig tolkning medan Augustinus förspråkade en mer symbolisk tolkning.

Denna bakgrundsinformationen är ju anledningen till att de skriver i artikeln att "katoliker har frihet att både tro att det var bokstavliga dar eller längre tidsperioder". Både kyrkofäder räknas ju som "katoliker" och ändå tolkade de olika!Både Linus och Joseph: Jag föreslår att ni skjuter upp diskussion om påveämbetet och frågan om förhållandet mellan Skriften och Traditionen. Jag kommer skriva om det längre framåt så då kan vi alla tre diskutera frågan här på bloggen. Men i detta blogginlägg så föreslår jag att vi håller oss till de saker som jag tar upp i blogginlägget! Okej? :)

Joseph Rizk sa...

Linus: Jag har inte sagt att Påven är felfri. Men Petrus ämbetets olika funktioner/ egenskaper kryllar det om i skriften. Vi får ta det när Emanuel gör sitt inlägg om det :D

I allmänhet, allt du skriver var har det sin grund? Jag vet att det är typisk att svara så som du gör Linus, men det är verkligen taget ur ingenstans. Man lyssnar blint på sin pastor och bara säger det han säger utan att tänka till. Jag finner att den protistantiska bilden ger en mycket låg bild av Gud och hans frälsningsplan.

För det första börjar man proklamera att ingen kan finna hela Jesus sanna lära, vilket är helt absurt. Varför skulle du inte kunna få den hela sanningen av den sanningen som Gud har uppenbarat till mänskan? Var det inte Kyrkans uppgift att bevara och förmedla den? Grund problemet är din sola scriptura mentalitet som är en heresi! Varför skulle Helige anden vara Jesus ställ företrädare här på jorden? Visar inte skriften tydligt att det är Petrus ämbete som bär på den rollen (vilket vi kommer tala mer om senare)?

Det två mest ironiska påståenden protestanter gör är:
1. Heliga anden leder oss så att vi tolkar bibeln rätt. Detta har visat sig leda till någon sorts relativism. Är inte den enorma splittringen ett bevis på att det inte stämmer? Hur mycket mer splittring måste ske innan protestanter skall inse att ni bara tolkar bibeln efter era känslor och egen förnuft. Eller så säger helige Ande olika saker till olika personer. Kom igen, sluta lura er själva!

2. Protestanter är enade när det gäller det viktigaste/ det som är frälsningsavgörande. Detta är också bara en inbillning för att fortsätta kunna ha sin adliga enhet som ingen i hela världen kan se och där med inte heller komma till tro. Vissa protestanter påstår att nattvarden är frälsningsavgörande, andra tror att dopet är frälsningsavgörande, andra gärningar, andra andligt dop ...... Listan kan bli lång. Vad är det som bara är detaljer och vad är det som är grundläggande för den kristna tron? Nej ni är inte enade när det gäller vad som är nödvändigt för frälsning.

I kroppen finns många lämmar.... Ett samfund som säger att vi är redan förutbestämda till himmelen/helvettet, en annan säger att valet ligger hos oss. Ett samfund säger att abort är mord, en annan säger att det inte är en synd. Hur kan dessa samfund tillhöra samma kropp? Hur kan det vara Kyrkan? Kristus röst i världen? När den går emot sig själv. Skall inte kroppen lyda huvudet?

Du skriver: "Jesus bön handlar givetvis om enhet mellan sanna lärjungar" Jag förstår inte riktigt vad du menar med Jesus sanna lärjungar men Jesus bad för alla kristna, i alla tider.

Du skrev också: "...om man anser att en kyrkan inte längre följer Gud, kan man då tala om att bygga enhet?" Förstår nog inte heller här vad du menar. Sanningen leder i sin natur till enhet, om någon följer heresier bör inte dettas då påpekas för enhetens skull?

Linus, var i skriften står det något stöd för det du har skrivit i ditt senaste inlägg?

Emanuel: svarar på ditt imorgon, är för trött nu.

Allt gott!

Emanuel Hai sa...

Frågan om Traditionens och påvens eveentuella nödvändighet för att kunna tolka Bibeln rätt ingår i kategorin "Relationen mellan Skriften och Traditionen" ;)

Joseph Rizk sa...

Hej igen!

Katolska Kyrkan är mycket tydlig med hur man skall tolka skapelseberättelsen. Den säger t.ex. vad du måste tolka som bokstavligt och vad du inte behöver tolka bokstavligt. Vad skapelseberättelsen vill förmedla är inte hur världen har skapats. Denna fråga är inte relevant i tron! Det vore fel att tolka skapelse berättelsen bokstavligt i denna fråga och blunda för den framtida naturvetenskapen om de skulle strida mot varandra. Men det vore också fel att blint tro på den mordärna populärvetenskapen.

Jag försöker lista ut var din kritik ligger Emanuel.


Är det att katoliker har fiheten att själva tro på vilket sätt skapelsen skapades. Och där med har de olika tros uppfattningar?

Alla katoliker delar samma Tro den Apostoliska Tron. Allt som inte har med tron att göra som i detta fallet naturvetenskapliga frågor kan man ha olika uppfattningar om.

Det är mycket riktigt att kyrkofäderna i denna fråga tolkade denna frågan olika och du har också helt rätt i att det var katoliker :D

Eller ligger din kritik i att Kyrkan inte har sagt något absolut i denna frågan?
Ja, det är Kyrkans uppgifft att bl.a. tolka bibeln.

Skapelseberättelsens syfte är alltså inte att förklara hur Gud skapade världen. Det finns alltså olika sätt att tolka skriften och samma stycke kan ha alla aspekter: bokstavligt, allgoriskt, moraliskt, anagogiskt. Kyrkan har sagt hur vi skall tolka skapelseberättelsen. Men i frågan om en bokstavlig tolkning när det gäller hur skapelsen gick till, utifrån skapelseberättelsen säger Kyrkan ingenting, för att:

Det finns ställen i skriften Kyrkan säger att man måste tolka bokstavligt, för att en Tro satts skall förtydligas. Sedan finns det ställen Kyrkan säger att man inte får tolka bokstavligt, för att det missleder den troende. Sedan, som i detta fallet, finns det ställen som Kyrkan inte igenkänner som bokstavligt men det finns ingen anledning att förbjuda den bokstavliga tolkningen.

Gud skulle kunna ha skapat världen på 6 dagar, vilket Kyrkan inte säger något om. Så i frågan om Gud skapade världen så som det står i skapelseberättelsen, är ju möjligt och det får man tro. Men Kyrkan kan inte utifrån den bibliska texten och Traditionen säga hur skapelsen skapades eftersom det inte sådanna frågor den handskas med. Och eftersom denna frågan inte (än så länge) skadar tron finns valfriheten för katoliker att själva välja.

Så när det gäller den exegetiska frågan så igenkänner Kyrkan inte den bokstavliga tolkningen i denna frågan men har inte heller någon anledning att förbjuda den av teologiska själ (eftersom det är teoretiskt möjligt att Gud gick tillväga så).

Hoppas det blev klarare nu.

Emanuel Hai sa...

Vari ligger min kritik? Låt mig förtydliga! Min kritik gäller tolkningen av 1 Mos 1-3, inte främst tolkningen av naturvetenskapliga observationer!

Min kritik är att Kyrkan inte har fastslagit "så här ska du tolka 1 Mos 1-3"! Katolska kyrkan verkar ju, om jag inte missförstod artikeln grovt, både tillåta en mer strikt bokstavlig tolkning av texten och en mer allegorisk tolkning.

Ifall du tolkar 1 Mos 1-3 allegoriskt så kan det fortfarande logiskt sätt vara så att Gud skapade på 6 bokstavliga dagar. Men att hävda att texten PÅSTÅR och UTALAR sig om skapelsens längd skulle då fortfarande vara en felaktig tolkning av textens budskap!

Att både tillåta en tolkning av 1 Mos 1-3 som (1) påstår att den utalar sig om hur lång tid det tog och (2) en att den inte uttalar sig om det, och ändå säga att alla katoliker ska tolka Bibeln exakt likadant är motsägelsefullt!

Joseph Rizk sa...

Hej igen!

Tack för en förtydligande av vad du kritiserar!
Du skriver:
"Min kritik är att Kyrkan inte har fastslagit "så här ska du tolka 1 Mos 1-3"! Katolska kyrkan verkar ju, om jag inte missförstod artikeln grovt, både tillåta en mer strikt bokstavlig tolkning av texten och en mer allegorisk tolkning."

Katolska Kyrkan har sagt hur man skall tolka skriften ur ett teologiskt perspektiv. Frågan kring tidsmässig längd på skapelsens skeende är inte relevant i tron. Kyrkan har därför inte haft en anledning att fastslå någon tolkning i den frågan. Kyrkan är alltså helt tyst i den frågan, den varken tillåter eller förbjuder. . . .

Hur katoliker tolkar detta (i enlighet med sitt förnuft) har ingen betydelse i tron. Det är heller ingen absolut sanning och den tolkningen representerar inte kyrkans tolkning.

Du skriver: "Men att hävda att texten PÅSTÅR och UTALAR sig om skapelsens längd skulle då fortfarande vara en felaktig tolkning av textens budskap!"

Varför skulle det vara en felaktig tolkning? Kyrkan säger ju inget i frågan, då finns det inget fel eller rätt. Så det skulle inte vara rätt att tolka det så men det skulle inte heller vara fel, utan helt neutralt. Men att tolka den bara på det sättet och ignorera Kyrkans teologiska tolkning, det vore fel!

Du skriver även: "Att både tillåta en tolkning av 1 Mos 1-3 som (1) påstår att den utalar sig om hur lång tid det tog och (2) en att den inte uttalar sig om det, och ändå säga att alla katoliker ska tolka Bibeln exakt likadant är motsägelsefullt!"

För det första ordet tillåta har en positiv dimension, vilket får det att verka som att Kyrkan finner båda tolkningarna rätt! Det är helt fel. Som sagt är Kyrkan helt neutral i frågan. Sedan tror jag att vi har en liten kategori missförstånd. Att tolka bibeln olika är inte samma sak som att ha olika tros uppfattningar. Katoliker tror på samma sak! De säger ja till en och samma lära, vilket är Apostlarnas lära. Att kyrkan inte har uttalat sig i frågan du påvisar har ju sin förklaring i att det inte har med tron att göra. Kyrkan har tolkat dessa kapitel och det är den tolkningen som är relevant i tron.

Sammanfattning: Din rubrik har inget med din text att göra, en kategori missuppfattning, tro är inte samma sak som bibeltolkning. ALLA KATOLIKER HAR SAMMA TRO! Alla katoliker har även samma tolkning av bibeln men endast i det som berör tron! Frågan du har tagit upp står utanför det som är relevant i tron och där med är det ointressant. Men att katoliker kan tolka skriften olika i frågor som inte har med tron att göra har du rätt i!

Allt gott!!

Emanuel Hai sa...

Tack för svaret Josef! Alltid roligt att diskutera med dig Josef. Okej

Påven har alltså inte bestämt hur man ska tolka alla bibeltexter men de texter som är essentiella för den katolska läran finns det en fast bestämd tolkning för. På det sättet menar du att alla katoliker har samma tro.

För det första, utifrån den definitionen av "Samma Tro" skulle jag vilja påstå att alla kristna som skriver under trosbekännelsen har samma Tro i den bemärkelsen att de delar den grundläggande gemensamma kristna övertygelser (T.EX Jesus som Gud och människa, treenigheten, Gud som skapare osv.)!

För det andra, att säga att tolkning av Skapelseberättelsen inte är en Trosfråga tycker jag verkar vara krystat! Ifall frågan om hur man ska tolka skapelseberättelsen inte är en trosfråga vad är det då för fråga? Så fort det handlar om att tolka en biblisk text så blir det ju en trosfråga! Haha det känns som att jag har sagt samma sak igen så jag vet inte om vi kommer någon vart i denna frågan men jag känner mig inte övertygad...

För det tredje, det finns många andra frågor kopplade till tolkningen av Skapelseberättelsen som är av teologisk karaktär. Ifall man står för Teistisk Evolution så menar man att djurdöd är en del av Guds skapande process och därmed Guds goda skapelse. Detta reser självklart frågan om detta är förenligt med Guds goda karaktär! Oavsätt vad man tar för ställning i frågan så är detta i allra högsta grad en trosfråga som behöver besvaras av teologin!


Btw William Lane Craig kommer till Stockholm 20-22 april, ska du komma? (eller lyssnar du bara på katolska apologeter? ;-) )