måndag 12 mars 2012

Day-Age teorin del 4 - Yom+Ordningstal=24h?

Ett argument som har anförts emot Day-Age Teorin är att ordet ”yom” kombinerat med ett ordningstal tyder på att Mose syftar på en normal 24-timmars dag i Skapelseberättelsen. Exempel på ordningstal är ”första”, ”andra” och ”tredje”. Men Hugh Ross och Gleason L Archer menar att detta helt enkelt inte är sant. För i hos 6:2 så verkar det faktiskt som att ordet yom kombinerat med ordningstal anspelar på på en längre period än 24 timmar. De skriver så här:
”… the rules of Hebrew grammar do not require that yom must refer to 24 hours, even attached to an ordinal. Hosea 6:2, for example, prophesies that “after two days [God] will revive [Israel]; on the third day he will restore us.” For centuries Bible commentators have noted that the  term days in this passage (where the ordinal is used) refers to a year, years, a thousand years, or maybe more.”[1]
Detta kan vid första anblick verka vara ett starkt motargument. Men Robert V McCabe( m.fl andra) förklarar att hos 6:2 rör sig om en form a poetisk stilfigur, en s.k graderad numerisk parallellism, där det inte handlar om en bokstavlig numrering av dagar (eller tidsperioder) utan är ett idiomatiskt uttryck för ”efter en kort tid”. Robert V. McCabe skriver att:
“…Hosea’s use of numbers “two” and “third” as qualifiers is different than the pattern we see in Genesis 1. Hosea’s use of these numbers is a common Semitic rhetorical feature known as a graded numerical device... As such, the emphasis is not on a literal numbering of days, but refers to a brief period of time” [2]
Ifall detta stammer, vilket det faktiskt verkar göra, så faller motargumentet. Men det finns ett till motargument som eventuellt skulle kunna rucka på detta argument. Det är att det verkar vara så att Guds sjunde vilodag i skapelseveckan pågår än idag. Ifall detta stämmer måste den sjunde dagen i skapelseberättelsen vara minst 6000 år lång. Men det argumentet ska jag inte ta upp nu. Men hittills tycker jag att motargumentet mot Day-Age Teorin, att yom kombinerat med ordningstal tyder på en 24-timmmars dag, har stått sig relativt bra.

Ha det bra så länge!


[1] Editor: David G. Hagopian, “The Genesis Debate: three views on the days of creation”, 2001, s. 147
[2] Robert V. McCabe, A DEFENCE OF LITERAL DAYS IN THE CREATION WEEK, 2000, S. 104, URL: http://www.dbts.edu/journals/2000/mccabe.pdf
Se även ”NET BIBLE’s” kommentar till hos 6:2 på http://classic.net.bible.org/passage.php?passage=Hos%206:1-3


2 kommentarer:

Anonym sa...

”… the rules of Hebrew grammar do not require that yom must refer to 24 hours, even attached to an ordinal."

Det är det här citatet som jag tycker är mest intressant. Vad jag vet finns det faktiskt ingen grammatisk regel som tvingar ordet yom följt av ett ordningstal att betyda ett 24h dygn, eller finns det någon sådan grammatisk regel? Annars tycker jag att det här är ett ganska tunt argument.

Dessutom så är alla de 249 gånger(rätta mig om jag har fel) som yom följs av ett ordningstal endast kopplade till mänsklig historia och aktivitet men ingenting som inbegriper historiska händelser utförda av Gud kopplade till detta. I så fall så blir det ännu svårare att försvara det här argumentet i mina ögon.

Emanuel Hai sa...

Finns det en grammatisk regel som säger att yom kombinerat med ordningstal måste syfta på vanlig dag? Alltså om du frågar de som står för kalenderdagstolkning eller Frameworkteorin så skulle de nog säga ja. Frågar du Day-Age förespråkare så säger de nej. I slutändan blir detta en fråga om auktoritetstro tror jag. Men jag tycker att det exemplet som Hugh Ross och Gleason Archer tar upp för att rättfärdiga sin tes (hos 6:2) är väldigt krystat. Därför är jag väl lite skeptisk mot varför vi skulle tro att bara 1 Mos 1 skulle vara undantag för den här regeln.

Angående andra argumentet du tar upp så vet jag inte exakt. Frågan blir väl lite sådan också varför skulle vi tro att det var annorlunda bara för att det är Gud som utför handlingarna? Men du kanske har rätt. Jag får väl fundera vidare...