söndag 25 mars 2012

Day-Age teorin del 7 - "Afton och morgon"

Frasen "Och det blev afton och det blev morgon" upprepas hela sex gånger i 1 Mos 1:1-2:3. Även ifall "yom" kan betyda "längre begränsad period" så indikerar detta på  att Mose syftade på vanliga 24-timmarsdagar i detta sammanhanget! Detta argumentet har använts mot Day-Age Teorin av både ungjordskreationister och förespråkare för Framework-teorin m.f. Rich Deem kontrar genom att hänvisa till psalm 90:3-6 där Mose använder begreppen "afton" och "morgon" för "början" och "slutet" av en människas liv. [1]

"Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: ”Vänd åter, ni människors barn!” Ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går, de är som en nattväkt. Du sköljer dem bort, de är som en sömn. Om morgonen liknar de gräset som frodas. Om morgonen gror det och blomstrar, om aftonen vissnar det och blir torrt"

Jag tycker att vi bör vara försiktiga här. Psaltaren är till sin genre poetisk. Är det verkligen legitimt att ta ett exempel från en poetisk text och som stöd för att Mose i 1 Mos 1:1-2:3 syftar på "början" och "slutet" av en längre period när han skriver "afton och morgon"? Hugh Ross menar inte att 1 Mos 1:1-2:3 ska tolkas som en poetisk text . Hugh Ross insisterar på att hans tolkning är minst lika "bokstavlig" som ungjordskreationisternas tolkning. Han har skrivit följande:

"Nowhere in our analysis of Genesis 1 do we rely on a figurative or metaphorical treatment of words and phrases."[2]

Ifall man som förespråkare för Day-Age Teorin hävdar att 1 Mos1:1-2:3 bör förstås som en "vanlig historisk text", skriven som prosa, blir det märkligt att peka på exempel från en poetisk text som stöd för att "afton" och "morgon" kan betyda "början" och "slutet" av en längre tidsperiod. [3] Nu har jag visserligen inget citat från Hugh Ross som bevisar att han ser psalm 90:6 som ett argument emot att "afton och morgon" måste syfta på 24-timmarsdagar. Men Rich Deem har åtminstone varit med i samma organisation (Reasons To Believe) som Hugh Ross.[4] Och Rich Deem rekomenderar Hugh Ross böcker på sin hemsida så jag antar att de tänker samma här.[1] Om mitt antagande är felaktigt så får du som läsare mer än gärna rätta mig!

"Sunset in Coquitlam" (Källa: Wikipedia)

Ifall man argumenterar för att 1 Mos 1:1-2:3 inte är "vanlig prosa" utan har en mer "poetisk karaktär" så kanske detta exemplet (ps 90:6) kan vara relevant motargument. För då har man ett exempel från en text av samma genre och då har vi ett jämförbart exempel. Men annars tycker jag nog inte att det motargumentet håller. Men det finns ännu ett motargument mot att "afton och morgon" måste syfta på en vanlig 24-timmars dag. Hur kunde de tre första dagarna vara vanliga dagar ifall solen skapades först på den fjärde dagen? Men detta tänkte jag ta upp i nästa blogginlägg. Hoppas du har det bra så länge![1] Rich Deem, "Biblical Evidence for Long Creation Days", 2007, URL: http://www.godandscience.org/youngearth/longdays.html
[2] Editior: David G. Hagopian, "The Genesis Debate: three views on the days of creation", 2001, s. 199-200
[3] Jag skriver "vanlig historisk" men jag menar inte att poetiska texter är "osanna" eller nödvändigtvis totallt "ohistoriska". Du kan beskriva en verklig historisk händelse med ett mer poetiskt språk. Men den bör inte tolkas som en bokstavlig historisk precis som en vanlig historisk återgivning. Hoppas jag inte har förvirrat dig som läsare allt för mycket :P 
[4] Jamie McComber, "A Scientist's Faith Evolves Toward God", 2001, URL: http://www.reasons.org/articles/a-scientist%E2%80%99s-faith-evolves-toward-christ

Inga kommentarer: