lördag 22 januari 2011

Är du rädd för andliga manifestationer?

Jag har varit rädd för andliga manifestationer under en tid. Jag har känt mig så förvirrad. När man ser filmklipp på andliga manifestationer ifrån Hinduism, Naturreligioner och New Age blir man förfärad över hur likt det kan vara det som karismatiker kallar för Andens manifestationer. Men i detta blogginlägg skall jag redogöra för några teologiska skäl för att inte vara rädda för dessa typer av manifestationer!

Till att börja med vill jag förklara vad en andlig manifestation är för något! Ordet "manifestation" betyder att någon eller något visar sig på ett konkret sätt. När jag är arg kan min ilska manifesteras genom att jag sänker ögonbrynen, blir illröd i ansiktet och knyter mina nävar. En andlig manifestation är alltså det konkreta sättet som en ande visar sig på! Några exempel på den helige Andes manifestationer är tungotal, profetia, helande m.m (se 1 Kor 12).

Men hur ska man resonera kring andliga manifestationer som inte finns omnämnda i Bibeln? Kritiker brukar avvisa olika typer av andliga manifestationer för att de inte nämns i Bibeln. Man skulle kunna formulera kritikerns argument på följande vis "Manifestation x" kan stå för vilken andlig manifestation som helst.

1) Endast manifestationer som nämns i Bibeln är från Gud. 
2) Manifestation X finns inte nämnd i Bibeln.
3) Därför kan inte Manifestation X vara från Gud!


Personligen ifrågasätter jag ifrågasätter premiss 1 i ovanstående argument! Det finns två skäl till att ifrågasätta detta påståendet!

För det första så känner vi inte till alla mirakler, under och tecken som Jesus utförde under sin vistelse här på jorden. Ifall inte evangelierna ger oss fullständig information om alla under, mirakler och tecken som Jesus utförde kan vi inte automatiskt utesluta att en manifestation som inte beskrivs i evangelierna är ifrån Gud! Inte heller känner vi till alla mirakler, under och tecken som de första kristna utförde i Jesus namn under den tid som Apostlagärningarna skrevs. Sedan är det dessutom svårt att veta i vilken utsträckning som Apostlagärningarna skall ses som en normativ text! Evangelierna och Apostlagärningarna är en sammanfattning av Jesus livsverk och församlingens utbredande de första 30-40 åren! Aposteln Johannes skriver själv följande i slutet av sitt evangelium:

”Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn...Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas" (Joh 20:30-31, 21:25)

Lukas, författaren i Apostlagärningarna, nämner inte heller alla under och tecken som skedde under Apostlagärningarnas tid. Han skriver på ett ställe enbart att "Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall." (Apo 5:12) Vi får inte reda vilka slags under och tecken som de utförde. Det enda vi får reda på var ATT det skedde under och tecken!

För det andra sa Jesus att "Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern." (Joh 14:12) Det verkar inte bara som att vi kommer att kunna utföra gärningar som är identiska med de som Jesus gjorde utan även "större gärningar" som inte nödvändigtvis måste vara exakt identiska! Då blir det problematiskt att hävda att en andlig manifestation inte kan vara från Gud för att den inte är identisk med de som finns beskrivna i Bibeln!

Vad ska jag tro när jag ser samma manifestationer på karismatiska möten som inom New Age? Är inte detta ett bevis för att dessa manifestationer inte är ifrån Gud? Många skeptiker resonerar på detta sätt men jag anser att deras argument är felaktigt! Jag har tagit mig friheten att formulera deras argument uppställt med premisser och slutsatser!

1) New Age gurus kan utföra "Manifestation X".
2) Person Y utförde "Manifestation X"
3) Därför måste Person Y vara New Age guru!

Detta är ett s.k "association by gilt argument" vilket är ett vanligt argumentationsfel! I Gamla Testamentet finns det en berättelse då Gud sänder 10 plågor över Egypten för att Farao ska släppa de hebreiska slavarna. Vi kan läsa att Faraos spåmän faktiskt kunde göra samma tecken som Mose i början men efter ett tag klarar inte de egyptiska spåmännen att kopiera Moses mirakler.

”HERREN sade till Mose och Aron: "När farao säger till er: Låt oss se något under! då skall du säga till Aron: Tag din stav och kasta den framför farao så skall den bli en stor orm." Mose och Aron gick till farao och gjorde som HERREN hade befallt. Aron kastade sin stav framför farao och hans tjänare, och den blev en stor orm. Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav, och stavarna blev stora ormar.” (2 Mos 7:8-12)

Utifrån det resonemang som skeptikerna använder så skulle man faktiskt kunna argumentera för att Mose var en egyptisk trollkarl! Men detta tror jag inte att mina meningsmotståndare skulle ens drömma om att göra!

1) Egyptiska trollkarlar kunde förvandla stavar till ormar!
2) Mose förvandlade sin stav till en orm
3)Därför var Mose var en egyptisk trollkarl!

Av denna anledningen så kan man inte påstå att en andlig manifestation inte är ifrån Gud bara för att det finns liknande inom t.ex New Age!

Men hur ska vi kunna skilja emellan Andens manifestationer och onda andras manifestationer då? Jonathan Edwards, teolog och väckelsepredikant från USA på 1700-talet, hävdade att vi inte bör se till människors yttre beteende. Istället bör man bedöma en manifestation efter vad som händer med personen efteråt, alltså vilka frukter som vi kan se i personens liv. Det finns fem kännetecken som otvetydigt pekar på att Guds Ande utfört ett gott verk. Kan man svara ja på följande frågor så bör vi, enligt Jonathan Edwards, betrakta manifestationen som ett verk av den helig Ande.

1) Bekänner personen Jesus sanna identitet, att Jesus både är Gud och människa. Lovsjunger, välsignar och upphöjer personen Jesus? (1 Joh 4:2-3 och 1 Kor 12:3)
 
2) Skapas det större hat mot synd och större kärlek för rättfärdighet? (1 Joh 4:4-5, 1 Joh 2:15-16 och Gal 5:16-26)
 
3) Skapas det större kärlek och respekt för Guds ord? (1 Joh 4:6)

4) Skapas det större kärlek till andra människor och större kärlek till Gud? (1 Joh 4:7 samt Mark 12:29-30)
 
5) Leds personen in i Sanningen? Blir personen t.ex medveten om Guds existens, sin synd och sitt behov av Jesus ställföreträdande offer på korset osv? (Joh 16:7-13)Djävulen försöker aldrig motarbeta sig själv! Vid ett tillfälle påstod fariséerna att Jesus drev ut demoner med Satans hjälp men då svarade Jesus: "Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv, kan han inte bestå. Då är det slut med honom." (Mark 3:23-26)
Ifall en person har haft en demonisk manifestation skulle man INTE se dessa kännetecken som jag räknade upp förut! Satans välde skulle inte kunna bestå i sådana fall!
Avslutningsvis vill jag rekommendera andra hemsidor, böcker och cd-skivor för dig som är intresserad av ämnet.

A) "Var inte rädd för andliga manifestationer", Linda Bergling, URL:http://www.arken.org/webshop/product.aspx?id=1367&ctl00_shopProductContent_ctl00_author1_RadGrid1ChangePage=8

B) "The Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God.", Jonathan Edwards, URL:http://www.ccel.org/ccel/edwards/works2.vii.html


C) "Testing Spirit Manifestations", People Get Ready Website, URL: http://peoplegetready.org/holy-spirit/testing-spirit-manifestations/

4 kommentarer:

Andreas Frost sa...

Hej Emanuel!

Här är tips på några bra klipp angående ämnet:

http://www.vaknasverige.se/2010/10/27/kundalinivarning-orena-andar-invaderar-kyrkan/

Emanuel Hai sa...

Jag har sett på videoklippen och det är typiskt "association by gilt" argument. Jag har redan förklarat i mitt blogginlägg varför jag tycker att det resonemanget inte håller!

Frida sa...

Detta ämne är något som ofta diskuteras då jag finns i ett karismatiskt sammanhang. Jag har efter mycket diskuterande med mina handledare dock kommit fram till att jag tror såhär: Jag tror man ska akta sig för att prata om "Andens manifestationer". Jag har mycket svårt att se nyttan med att helig Ande skulle göra så att våran kropp skakar eller att våra ben förlorar i kraft - vad är poängen med det? Nej, jag tror att det är det som händer NÄR våra mänskliga kroppar kommer i kontakt med andlighet, vårt sätt att reagera på andlighet helt enkelt. Därför talar jag hellre om "Andliga reaktioner". Det förklarar också varför man reagerar likadant i new age och liknande - våra mänskliga kroppar reagerar ibland fysiskt på andlig närvaro, även från onda andar. Men ibland tror jag onda andar manifesteras på specifika sätt (ormlliknande rörelser, kloformade händer, andra röster och även mer vanliga sätt som att falla ihop och liknande, men då ofta med den skillnaden att man är okontaktbar..) Jag tror därför inte att man behöver vara speciellt rädd för att vissa reaktioner liknar andra och att det är svårt att se skillnad. Gör Joakim Davidssons test om du är osäker: Lägg handen på personen och be ut Jesu blod över denne. Den som är fylld av den helige Ande skulle älska det, men är det en demon som visar sig skulle den inte vara lika förtjust ;)
Allt gott kära klasskamrat!

Emanuel Hai sa...

Det var verkligen kloka ord. Tack Frida! Det ska jag tänka på!