onsdag 12 december 2012

Frameworksteorin


Jag hade tidigare lovat att skriva om Frameworkteorin. Jag kommer tyvärr inte vara lika grundlig som när jag tog upp Day Age-teorin. Till min förtjusning upptäckte jag att en svensk bloggare, som är förespråkare av teorin, hade skrivit om den på svenska. Sebastian Ibstedt heter den bloggaren och han sammanfattar Frameworksteorin (el. Ramverkshypotesen) på följande sätt:

”I (extrem) korthet innebär den här tolkningen att skapelseberättelsen förstås tematiskt snarare än strikt kronologiskt. De tre första dagarna beskriver då ”områden” av skapelsen, medan de tre sista dagarna beskriver ”invånare” i dessa områden. Det finns paralleller mellan de tre första dagarna och de tre sista där de tre sista är en rekapitulation och fördjupning av de tre första: Dag ett beskriver himlen, jorden och ljuset och dag fyra beskriver de himmelska ljusbärarna över jorden: solen, månen och stjärnorna. Dag två beskriver vattnet under fästet och vattnet ovan fästet (himlen och havet) och dag fem beskriver dess invånare: fåglar och fiskar. Dag tre beskriver torra land och vegetation och dag sex beskriver invånarna på land: landdjur och människor. Jag tycker att denna struktur indikerar att uppställningen är gjord för att ge en logisk struktur åt berättelsen, inte för att ge en kronologi för hur världen har kommit till. Det finns en hel del talsymbolik och strukturer i grundtexten som ger ytterligare stöd åt den här uppfattningen. ”Jag har själv tidigare tyckt att Frameworkteorin har varit ett intressant tolkningsalternativ av 1 Mos 1. Men efter att ha läst en del kritik mot den så började jag bli mer osäker på den. Jag gick på CredoAkademin då och diskuterade kritiken mot den med min dåvarande lärare Mats Selander. Mycket av kritiken som jag förde fram hade han inte hört innan och visste inte riktigt hur han skulle svara på. Efter det så blev jag skeptisk mot Frameworkteorin. Jag ska kortfattat försöka redogöra för denna kritiken:


Parallellerna är skenbara och oprecisa

Parallellen mellan dag 1&4 är delvis godtycklig. Visst kan man se en koppling mellan att Gud skapar ljuset på dag 1 och ”ljusbärarna” (solen, månen och stjärnorna) skapas på dag fyra. Men läser man 1 Mos 1:6-7 så kan man läsa att Gud skapar himlvalvet på dag 2 och i 1 Mos 1:14 står det sedan att Gud skapar Solen, månen och stjärnorna på himlavalvet på dag 4. Man skulle lika gärna kunna argumentera för en parallellkoppling mellan dag 2&4 likväl som dag 1&4.

Den påstådda parallellen mellan dag 2&5 är också problematisk. Man förutsätter att fiskarnas ”område”, som senare befolkas på dag 5, skapades på dag 2. Men var det så? Havet skapades ju på dag 3 (1:10) och sjöarna måste ha skapats samma dag eftersom det inte fanns något torrt land innan . Och om man bara ser vatten i allmänhet som vattendjurens ”område” så fanns det ju faktiskt redan på dag 1 (1:2). I mina ögon verkar det mer logiskt att dra parallell mellan dag 3 & 5, eller eventuellt dag 1 & 5, än 2&5.

Rekapitulation förstör sabbatsmönstret 


I boken ”The Genesis Debate: Three Views on the days of Genesis” argumenterar Lee Irons och Meredith Kline för att dag 4 är en rekapitulation (dvs.”en tillfällig tillbakablick") av dag 1. Dag fyra är en upprepad, möjligtvis fördjupad, beskrivning av samma händelser som händer på dag ett. Då pekar man på att Gud skiljer mellan ljus-mörker och dag-natt på första dagen och att Gud skapar ”ljus som skiljer dagen från natten” på fjärde dagen.

Konsekvensen av detta är att dag 1&4 inte är två separata dagar/tidsperiod. Man skulle lika gärna kunna hävda att de är samma dag/tidsperiod. Och detta får ödesdigra konsekvenser. I Bibeln ser vi ett sabbatsmönster som är "6+1". Vi ska t.ex jobba sex dagar och sedan vila en sjunde dag (2 Mos 20). Detta motiveras dessutom av att Gud själv skapade världen på sex dagar och vilade sjunde. Vidare står det att marken skall brukas under sex år och sedan ”vila” ett sjunde år (3 Mos 25). Detta är bara två exempel men poängen är att det finns ett mönster att jobba under sex perioder och vila en sjunde. Men ifall t.ex dag 1 och 4 inte är två olika dagar så skulle man kunna hävda att Gud jobbade under 5 dagar/perioder och vilade den den sjätte. Men detta förstör sabbatsmönstret som jag redan tidigare nämnt!

Nu argumenterar kanske inte Sebastian Ibstedt på exakt detta sättet men detta är ett vanligt argument bland förespråkare för Frameworkteorin.

Läsa vidare om Frameworksteorin

Ifall du vill läsa mer utförligt om Frameworksteorin och argumenten för så kan jag tipsa om "The Framework Interpretation: An Exegetical summary" av Lee Iroons.

http://www.upper-register.com/papers/framework_interpretation.html

Ifall du vill läsa om kritiken mot Frameworksteorin så kan jag tipsa om en artikel från Creation Ministry International "Is Genesis poetry/figurativ, a theological argument (polemic), and thus not history?"

http://creation.com/is-genesis-poetry-figurative-a-theological-argument-polemic-and-thus-not-history

1 kommentar:

Johnrobin sa...

I like! =) Very good, tackar!